"Lagere windmolens langs A27 en zo weinig mogelijk"

Almere 13 april 2017
De gemeente Almere vindt dat er zo weinig mogelijk nieuwe grote windmolens langs de A27 moeten komen. De molens die er wel komen, moeten ook minder hoog worden.

Dat schrijft de gemeente in een reactie op plannen van het Rijk en de windvereniging Zeewolde voor een nieuw windpark. Dat park is deels op grondgebied van Almere gepland. De gemeente heeft al eerder kritische kanttekeningen bij de plannen geplaatst, maar volgens burgemeester en wethouders is daar in de concretere plannen weinig rekening mee gehouden.

Volgens Almere bedreigt de slagschaduw van de nieuw geplande molens de toekomstige woningbouw in het nabijgelegen gebied Oosterwold. Hier zijn duizenden woningen gepland. Als die er niet komen, loopt Almere mogelijk ook tientallen miljoenen euro's van het Rijk voor het Fonds Verstedelijking Almere mis.

Maximaal 120 meter
Almere wil dat er zo veel mogelijk molens geschrapt worden. De molens die dan nog wel langs de A27 verrijzen, zouden maximaal 120 meter hoog mogen worden, met wieken die maximaal 180 meter hoog gaan.
De gemeente Almere wil verder zo weinig mogelijk waarschuwingslichten voor vliegtuigen op de molens. De lampen zouden bovendien niet moeten knipperen maar constant moeten branden.

In juni meer duidelijkheid
Het Rijk en de windvereniging Zeewolde komen in juni met de definitieve plannen. Dan pas wordt duidelijk wat de initiatiefnemers voor het windpark met de nieuwe kritiek van Almere hebben gedaan.
De gemeente kan alleen een zienswijze op de plannen indienen, maar geen beroep aantekenen. Omwonenden kunnen nog wel naar de Raad van State stappen als ze het niet met het definitieve plan eens zijn.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer