Gezinnen krijgen grotere rol bij aanpak problemen

Lelystad 19 april 2017
Gezinnen moeten meer zelf bepalen hoe problemen met kinderen binnen het gezin worden opgelost. De gemeente Lelystad gaat deze werkwijze dit jaar verder in de praktijk brengen, zo staat in het Uitvoeringsplan Jeugdhulp.

Aan de ene kant doet de gemeente dit, omdat zij ervan overtuigd is dat gezinnen zelf heel goed in staat zijn om problemen te herkennen en op te lossen. Aan de andere kant moet de werkwijze geld besparen. Dat is nodig omdat Lelystad ook dit jaar weer minder geld van het Rijk krijgt voor jeugdhulp. In 2017 is er 26 miljoen beschikbaar. Dat is 1,9 miljoen te weinig voor de zorg die is begroot. Daarom haalt de gemeente het bedrag uit de reserves.

Minder doorverwijzen naar psychiater
De andere werkwijze betekent ook dat kinderen met problemen vaker in groepsverband worden geholpen of korter in een specialistische instelling verblijven. Wethouder Elly van Wageningen wil dat huisartsen kinderen vaker doorverwijzen naar de goedkopere jeugd- en gezinsteams in plaats van naar dure psychiaters. Huisartsen zijn hier vorig jaar al op aangesproken, maar dat heeft nog onvoldoende effect gehad. De jeugd- en gezinsteams worden uitgebreid met een tweede sociaal-psychiatrische verpleegkundige.

De wethouder benadrukt dat kinderen die zorg behoeven altijd worden geholpen. De gemeente zal dan extra geld beschikbaar stellen om te voorkomen dat er bij instellingen wachtlijsten ontstaan. De gemeenteraad moet het plan voor de jeugdhulp nog vaststellen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer