'Stevig aan de bak met Lelystad Airport'

Lelystad 19 april 2017
Alle partijen die zijn betrokken bij de ontwikkeling van Lelystad Airport zullen de komende maanden 'stevig aan de bak' moeten om te zorgen dat de luchthaven op 1 april 2019 ook daadwerkelijk open kan gaan voor groot vliegverkeer.

Dat stelt Bureau Gateway in een onderzoek naar Lelystad Airport, dat eind maart is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Staatssecretaris Dijksma heeft het stuk woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het bureau, dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt, stelt dat er nog tal van keuzes moeten worden gemaakt 'die ergens pijn gaan doen'.

De voortgang van Lelystad Airport was toch al doorgelicht?
Klopt, in februari heeft het Britse adviesbureau Helios een rapport uitgebracht dat kijkt naar de haalbaarheid van de planning bij LVNL en het Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK). Dat ging over wat beide instanties nog allemaal moeten doen. Helios constateerde dat de opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 'haalbaar en realistisch' is, maar dan mag er geen enkele vertraging ontstaan bij het vaststellen van de vliegroutes en het organiseren van de luchtverkeersleiding. Bureau Gateway heeft een tweede onderzoek gedaan naar de planning van LVNL en andere betrokken instanties en komt tot een soortgelijke conclusie.

Wie moeten er 'aan de bak' en hoe?
Gateway doet acht aanbevelingen, waarvan drie de kwalificatie 'kritiek' krijgen en dus onmiddellijk moeten worden aangepakt. De eerste is dat er nu al veel meer aandacht nodig is voor de doorgroei van Lelystad Airport naar 45.000 vliegbewegingen. Dat aantal wordt pas in 2040 verwacht, maar voor het brede belang van de luchtvaart in Nederland moet het nu al centraal staan in de uitwerking van de plannen.

Aanbeveling 2 zegt dat er 'met grote prioriteit' moet worden gewerkt aan de Luchtruimvisie, ofwel de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Die is nodig, omdat de huidige indeling extra vliegverkeer nauwelijks toestaat. Uitwerking van de visie is 'cruciaal voor een levensvatbaar Lelystad Airport: alleen dan kan Lelystad Airport doorgroeien naar de beoogde 45.000 vliegbewegingen'.

Als derde beveelt Gateway aan dat het project Lelystad Airport in handen komt van een zware leiding: de Directeur Generaal Bereikbaarheid van het ministerie, de Commandant van de Luchtstrijdkrachten en de CEO's van Luchtverkeersleiding Nederland en Royal Schiphol Group moeten de kar trekken.

Wat gebeurt er als de aanbevelingen niet worden opgevolgd?
Bureau Gateway sluit niet uit dat Lelystad Airport dan op 1 april 2019 niet open kan gaan. En zonder de uitwerking van de Luchtruimvisie zal Lelystad Airport nooit het aantal vluchten kunnen halen dat nu is afgesproken. De samenvatting zegt: 'Daarmee zou niet alleen een bom komen te liggen onder de business case van Lelystad Airport, maar ook onder de versterking van de houdbaarheid van het luchtvaartbeleid in Nederland, waarvan Schiphol het kloppend hart is en moet blijven. Dat zou op termijn ook de positie van Schiphol in gevaar brengen'.
Gateway stelt dat betrokken partijen weliswaar serieus aan de slag zijn en er 'bovenop' zitten, maar dat is geen garantie dat de problemen ook echt tijdig worden opgelost. Vandaar de dringende aanbevelingen. 

Wat zegt de staatssecretaris?
Demissionair staatssecretaris Dijksma herkent de oproep van bureau Gateway, maar schrijft al in februari aan de Kamer te hebben gemeld dat aan de problemen wordt gewerkt. Haar eerste prioriteit is te zorgen dat Lelystad op 1 april 2019 kan opengaan. Tegelijk wordt begonnen met de Luchtruimvisie en herindeling van het luchtruim.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer