Marc Witteman toezichthouder Batavialand

Flevoland 28 april 2017
Voormalig gedeputeerde Marc Witteman wordt namens de provincie Flevoland toezichthouder bij de stichting Erfgoedpark Batavialand. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten.

Provinciale Staten hebben in december ingestemd met Batavialand, waarin het Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed opgaan. De provincie draagt hierin bijna tien miljoen euro bij aan eenmalige subsidies en jaarlijkse bijdragen. Om te zorgen dat Batavialand de subsidieverplichtingen nakomt, is afgesproken dat er een toezichthouder wordt benoemd. Dat wordt nu Marc Witteman. Hij moet elk kwartaal verslag uitbrengen.

Witteman is sinds januari 2015 burgemeester in Stichtse Vecht. Daarvoor was hij sinds september 2010 vijf jaar gedeputeerde in Flevoland, met als portefeuilles onder meer financiën, jeugdzorg, bestuurlijke vernieuwing en de natuurzone Oostvaarderswold. In 2011 zat hij in het college van GS dat vanwege Oostvaarderswold opstapte. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer