Gemeente richt pijlen op betere scheiding bedrijfsafval

Almere 2 mei 2017
Er moet een eind komen aan het illegaal dumpen van afval door bedrijven op de gemeentelijke recyclingperrons in Almere. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Bedrijven mogen hun afval niet op deze perrons kwijt, maar medewerkers schatten in dat zo'n dertig procent van de bezoekers bestaat uit bedrijven die bouw- en sloopafval, snoeiafval en restafval komen brengen. 

Almere wil stad zonder afval worden
De gemeente heeft hierop nooit gehandhaafd en de situatie eigenlijk altijd gedoogd. Almere wilde in het verleden kleine ondernemers bij hun bedrijfsvoering niet al te veel in de weg staan en een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn.

Het stadsbestuur kijkt hier vandaag de dag anders tegenaan. De gemeente wil een 'stad zonder afval' worden, waarbij recycling centraal staat en dus ook het beter scheiden van afval.
Niet alleen huishoudens moeten gestimuleerd worden hun afval goed gescheiden in te leveren, ook bedrijven moeten hiertoe aangezet worden. 

Wethouder Frits Huis wil daarom donderdag 11 mei met de gemeenteraad van gedachten wisselen over hoe verder om te gaan met bedrijfsafval in de stad. De dienst Stadsreiniging heeft in kaart gebracht hoe de situatie nu is en tegen welke problemen er wordt aangelopen. Het is de bedoeling om in overleg met de raad later met een meer uitgewerkt voorstel te komen.

Voortaan handhaven op de recyclingperrons
Het bedrijfsafval dat illegaal via de gemeentelijke recyclingperrons wordt verwerkt, springt in het rapport in het oog. Medewerkers op de perrons constateren dat het vanaf 15:00 uur 's middags vol staat met bedrijfswagens. Hoveniers of bouwbedrijven kunnen op deze manier gratis hun afval kwijt. Ruw ingeschat gaat dat om 8,5 miljoen kilo aan afval per jaar. Afhankelijk van het soort afval kost dat de gemeente een paar ton tot een miljoen euro per jaar. De gemeente moet het afval laten verwerken en het restafval naar de huisvuilcentrale in Alkmaar brengen om te worden verbrand. Daarvoor betalen in feite de huishoudens in de stad via de afvalstoffenheffing. 

Een mogelijke oplossing is dan ook dit niet langer toe te staan en bedrijven te stimuleren zelf een inzamelbedrijf in te huren of het weg te brengen naar een verwerkingsbedrijf. Dan moeten er wel ook handhavers op de perrons aanwezig zijn om het 'gratis storten' niet langer toe te staan. Daaraan zou dan wel een communicatietraject vooraf moeten gaan.

Bedrijfjes aan huis moeten gaan betalen
Ook wil de gemeente de kleinere bedrijven aan huis stimuleren hun afval via een inzamelbedrijf te regelen. Bedrijfjes in de wijken voeren hun afval tegelijk met het huishoudelijk afval af. Al het afval gaat in dezelfde rolcontainers aan huis. Hierdoor wordt er niet apart betaald voor het verwerken van het bedrijfsafval. 

De gemeente wil eerst onderzoeken om hoeveel bedrijven het gaat. Een ruwe inschatting gaat uit van 10.000 bedrijven die via de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Een groot deel daarvan betreft een bedrijfje aan huis, zoals een thuiskapper of een websitebouwer. 

Nu zitten hier nog best wat haken en ogen aan, want voor de particuliere inzamelaars is het mogelijk niet interessant om met dit soort bedrijfjes contracten aan te gaan. Zo kan het afvalaanbod voor hen te beperkt of te divers zijn en de spreiding van de adressen te groot.

Dan zou de gemeente ervoor kunnen kiezen deze MKB-bedrijven voortaan reinigingsrecht te laten betalen voor het ophalen van hun bedrijfsafval. Ook hier komt overigens nog wel wat bij kijken omdat het huishoudelijk afval door allerlei regelgeving wel gescheiden van het bedrijfsafval moet blijven. Het huishoudelijk plastic en het plastic afkomstig van het bedrijfje aan huis mag dus bijvoorbeeld niet samen in één bak terecht komen.

Inzamelbedrijven kunnen ook meer scheiden
De gemeente wil ook de inzamelbedrijven die in Almere actief zijn, zoals Suez, Van Gansewinkel en Van der Heiden, stimuleren het afval meer gescheiden in te zamelen. Bij kantoren en winkels wordt er nog relatief veel restafval en oud papier ingezameld. Plastic, metalen verpakkingen en drankpakken worden bijvoorbeeld veelal ook aangeboden als restafval. Door communicatie en campagnes zouden deze bedrijven enthousiast gemaakt kunnen worden mee te gaan in het idee van de 'afvalloze stad'. Mocht dit niet voldoende van de grond komen, zou de gemeente zelf actiever een rol kunnen gaan spelen bij het ophalen van het bedrijfsafval.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer