'Onderhoudscontract woningen niet meer nodig'

Lelystad 6 mei 2017
Het Lelystadse college van burgemeester en wethouders is tegen een voorstel van de gemeenteraad om aan de verkoop van sociale huurwoningen aan particulieren een (verplicht) onderhoudscontract te koppelen. Volgens het dagelijks bestuur is een dergelijke maatregel door veranderde omstandigheden niet meer nodig.

Slecht onderhouden
Met name in de Zuiderzeewijk en Atolwijk staan koopwoningen die matig tot slecht onderhouden zijn. Die huizen maken een verpauperde indruk en dat heeft z'n weerslag op de uitstraling in diverse buurten. Er is sprake van een 'gespikkeld beeld': door woningbouwcorporatie Centrada keurig opgeknapte huizen naast woningen die schreeuwen om een facelift.

Oorzaak hiervan is de gedwongen verkoop van vele huurhuizen door de lokale woningcorporaties, om de penibele financiële positie te verbeteren. Tussen 1995 en 2004 werden daarom ongeveer 4500 sociale huurwoningen verkocht. Eigenaren kochten huizen van zo'n dertig jaar oud voor een prikkie, maar reserveerden doorgaans geen geld voor achterstallig onderhoud of renovatie. De verkopende woningbouwvereniging verkocht de huizen onverbeterd.

Onderzoek en nieuwe afspraken
Om in de toekomst niet weer dezelfde fout te maken, riep de raad het college op onderzoek te doen naar de mogelijkheid van verplichte onderhoudscontracten bij verkoop van huizen door Cantrada aan particulieren. Die laat weten dat de corporaties in Lelystad inmiddels gezond zijn en zich daarom niet genoodzaakt zien eigen bezit te verkopen. Er is afgesproken dat woningen (in 2017 maximaal 15 stuks) die verkocht worden een goed onderhoudsniveau hebben. Van achterstallig onderhoud zal geen sprake zijn, verzekert het college.

Wethouder Fackeldey van wonen benadrukt dat de gemeente via projecten als 'Stedelijke vernieuwing op uitnodiging' en de 'Kluswinkel' met huiseigenaren doeltreffend samengewerkt kan worden aan de verbetering van huizen in de oudere wijken.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer