advertentie

Financiële problemen voor Stichting SchOOL

Lelystad 11 mei 2017
Het college wil de komende tijd intensiever betrokken worden
Stichting SchOOL in Lelystad heeft financiële problemen en moet bezuinigen. De stichting beheert 21 openbare basisscholen in de provinciehoofdstad. In de begroting van 2017 heeft de SchOOL een tekort van 1 miljoen.

Maatregelen
Volgens de gemeente Lelystad is de belangrijkste oorzaak van de problemen de terugloop van het aantal leerlingen. De stichting heeft daarom een ingrijpend plan van aanpak voor 2017-2019 opgesteld. Er worden maatregelen genomen om de personeelskosten omlaag te krijgen en ook wordt er bezuinigd op de huisvesting.

De maatregelen zijn:
- 40 fte minder in 2017 en in 2018 en 2019 nog eens 9 fte per jaar minder. Dit zou grotendeels via natuurlijk verloop moeten lukken. 
- Scholen met minder dan 200 leerlingen moeten zich gaan richten op samenwerkingen en gezamenlijke aansturing.
- Bij vervangende nieuwbouw of renovatie moet eerst gekeken worden of nabijgelegen scholen kunnen samenwerken. 

Al eerder zorgen
De gemeente Lelystad heeft al een aantal jaren zorgen over de financiële positie van de stichting. Het college van burgemeester en wethouders wil de komende tijd dan ook nauwer betrokken worden bij de noodzakelijke saneringsmaatregelen. Ze heeft het bestuur van SchOOL gevraagd per kwartaal verslag te doen over een aantal zaken. Naast de financiële zaken gaat dit onder meer over hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer