Gemeente rekent op verkoop van meer grond

Dronten 15 mei 2017
Dronten verwacht de komende jaren weer meer grond te verkopen voor de bouw van woningen en bedrijven. Het herstel van de markt begint zichtbaar te worden, zo meldt de gemeente in de zogeheten kadernota. Daarin blikt het college van b en w alvast vooruit op volgend jaar en de jaren daarna.

De belangstelling voor kavels in Dronten-West tijdens de woonmarkt van afgelopen weekeinde bevestigt volgens wethouder Ton van Amerongen dat de markt aantrekt. Voor de Graafschap in Biddinghuizen is de interesse minder. 
Op bedrijventerrein De Poort in Dronten verwacht de gemeente de verkoop van een kavel van 5000 vierkante meter binnenkort af te ronden. 

Gemeentefonds
Waar Dronten in 2019 eerst verwachtte een tekort te hebben, is dit nu niet meer aan de orde. De gemeente krijgt van het Rijk meer geld uit het gemeentefonds dan waarop was gerekend. Er is is bij de gemeente nu ruimte voor nieuwe investeringen in onder meer dienstverlening en automatisering. Voor 2,6 miljoen euro wordt de kruising van De Zuid met de Walvisstraat in Dronten opnieuw ingericht. Tussen de Colijnweg en De Noord komt alsnog een fietspad, dat eerder uit de plannen van de nieuwe parallelweg Passage was geschrapt.

Jeugdwet
De gemeente houdt scherp in de gaten hoe de uitgaven voor de Jeugdwet zich volgend jaar ontwikkelen. Deze wet regelt de zorg en hulp aan kinderen en jongeren. Dronten krijgt hiervoor volgend jaar bijna een kwart minder geld van het Rijk. De gemeente heeft zelf een aantal keren extra geld uit de reserves gehaald, omdat het budget onvoldoende was. Er zit nog geld in de reserves om eventuele extra kosten te kunnen betalen.

Belastingen
Het college wil de rioolheffing en hondenbelastingen gaan volgend jaar elk met 0,7 procent omhoog. De toeristenbelasting blijft gelijk. De onroerend zaakbelasting kan mogelijk iets omlaag doordat de WOZ-waarde van de woningen iets stijgt. De precariobelasting wordt de komende tien jaar stapsgewijs afgebouwd. 

Negatief resultaat 
Vorig jaar vertoonde het gemeentelijk huishoudboekje een negatief resultaat van 4,2 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening. De voornaamste reden is dat de gemeente extra geld opzij heeft moeten zetten om mogelijke toekomstige tegenvallers bij de realisatie van bedrijventerrein De Poort op te vangen. Hierdoor komt de grondexploitatie uiteindelijk 2,6 miljoen euro te kort. Omdat de markt lijkt aan te trekken, verwacht de gemeente dat het geld dat nu opzij is gezet straks voor andere dingen kan worden gebruikt.

De gemeente kwam vorig jaar verder 1,6 miljoen euro te kort op de zogeheten Algemene Dienst. Gerekend was op een negatief resultaat van 3,8 miljoen.
Het tekort gaat de inwoners van Dronten geen pijn doen: de gemeente dekt de 4,2 miljoen uit de algemene reserves. 

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer