Geld voor zoogdieren- en vogelopvang De Toevlucht

Lelystad 15 mei 2017
Zoogdieren- en vogelopvang De Toevlucht in Amsterdam kan voor 2017 een subsidie van 2500 euro van de gemeente Lelystad tegemoet zien. Een ruime meerderheid van de raad vindt het werk van de opvang een belangrijk onderdeel van de Nota Dierenwelzijn.

De Toevlucht vangt al enkele jaren zieke of gewonde vogels en zoogdieren uit Lelystad op, maar betaalde dat tot nu toe zelf. Volgend jaar wordt eenzelfde bedrag in de begroting gereserveerd, zo wil de raad.

Het dierenwelzijnsbeleid heeft als doel het aantal zwerfdieren in Lelystad de komende jaren te beperken. Er wordt geld uitgetrokken om dierenbezitters voor te lichten hoe zij hun huisdieren kunnen chippen en steriliseren. En er ligt een voorstel om een klankbordgroep van deskundigen in te stellen, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het dierenwelzijn.

Op 23 mei stelt de raad de Nota Dierenwelzijn vast.
 
 
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer