Alle afdelingen De Rietlanden onder verscherpt toezicht

Lelystad 17 mei 2017
De kwaliteit van het onderwijs op Scholengemeenschap De Rietlanden is zwak. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van een 'verminderd veiligheidsgevoel' onder leerlingen en docenten. Alle afdelingen in het vmbo, havo en het vwo staan daarom sinds kort onder verscherpt toezicht. 

In december bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan de school. Tijdens het bijwonen van enkele lessen en gesprekken met docenten en leerlingen kregen de inspecteurs signalen dat mensen zich niet veilig voelden. De school kreeg te maken met meerdere valse brandmeldingen, ook tijdens het bezoek van de inspectie. Dat meldt een woordvoerder van de school.

"Maar ook als een leerling wat beledigends zegt in de klas en daar niet op wordt ingegrepen, ook dat valt onder veiligheidsgevoel." Na deze bevindingen breidde de inspectie het onderzoek uit. Behalve het veiligheidsgevoel schort het volgens de inspectie ook aan de kwaliteit van het onderwijsproces.

Enkele bevindingen van de Onderwijsinspectie:
- Roosters zijn niet op orde
- Leraren stemmen lessen niet af op de verschillende niveaus van leerlingen
- Ontbreken goed klassenmanagement

"Zelf ook geschrokken"
In een reactie op het rapport van de onderwijsinspectie geeft een woordvoerder van de school zelf ook aan geschrokken te zijn van de uitkomst. "We zijn meteen met een verbetertraject gestart. We zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren, van 1000 naar bijna 1400 leerlingen. Dat is mooi, maar zorgt ook voor problemen. We hebben nu een extra roostermaker aangenomen. Docenten geven elkaar meer feedback en we hebben een herschikking gedaan van de klassen in de school." Het verminderde veiligheidsgevoel op de school wordt 'niet herkend', maar wel serieus genomen.

Onderzoek
De inspectie heeft met De Rietlanden afgesproken dat de school verbeteringen doorvoert voor december. Als dat niet lukt, krijgt de school het predicaat zeer zwak. Ook komt er een uitgebreid onderzoek naar het schoolklimaat en de veiligheidsbeleving.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer