Eerste broedvogels stichten gezin op Marker Wadden

Lelystad 17 mei 2017
De Marker Wadden zijn slechts gedeeltelijk opgespoten maar broedvogels weten de kunstmatig aangelegde eilanden nu al te vinden. De kokmeeuw, kluut en visdief hebben inmiddels het voortouw genomen met het uitbroeden van hun toekomstige kroost in het natuurgebied. Vogelkenners verwachten dat nog meer soorten gaan broeden op het nieuwe land. 

Ruben Kluit van Natuurmonumenten vindt het geweldig nieuws. Hij hielp zelf mee bij het tellen van alle vogelsoorten die op de eilanden rondvliegen. "We hebben in totaal al bijna vijftig vogelsoorten geteld op Marker Wadden, maar van echte broedgevallen was voorheen nog geen sprake", vertelt hij. 

De eerste nesten zijn inmiddels dus gesignaleerd. De verwachtingen zijn dat ook de zwartkopmeeuw, kleine plevier, bontbekplevier, witte kwikstaart en strandplevier een gezin zullen stichten op de Marker Wadden. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer