Werkbedrijf adviseert bij aanpak asbestdaken

Lelystad 31 mei 2017
Bewonerscollectieven en particuliere huizenbezitters met een asbestdak in Lelystad kunnen binnenkort aankloppen bij het Werkbedrijf Lelystad voor advies en ondersteuning. Het college van B en W heeft besloten om het Werkbedrijf in te schakelen bij de aanpak van het asbestprobleem.

In Lelystad hebben naar schatting 1200 huizen een dak met asbest. Vanwege de gezondheidsrisico's schrijft het Rijk voor dat het asbest uiterlijk in 2024 is verwijderd. Eigenaren moeten dat zelf betalen.

Vervanging is ingewikkeld
In diverse wijken willen bewoners hun dak collectief vervangen, maar ze komen er achter dat het onderwerp zeer ingewikkeld is. Daarom willen veel collectieven procesbegeleiders inschakelen, die hen adviseren bij de dakvervanging.

De gemeente wil die rol niet op zich nemen, omdat zij ook toezichthouder en handhaver is bij de asbestdaken. Daarom gaat het Werkbedrijf namens het Platform Asbestdaken Lelystad de wijkcollectieven adviseren over het inhuren van de procesbegeleiders. Ook huiseigenaren die geen lid zijn van een collectief kunnen bij het Werkbedrijf terecht. 

De gemeente en het Werkbedrijf lichten binnenkort toe hoe ze de collectieven gaan helpen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer