Rapport: eilandjescultuur bij de gemeente

Almere 5 juni 2017
Gemeente staat reorganisatie te wachten
Binnen de gemeente Almere heerst een eilandjescultuur en wordt geregeld langs elkaar heen gewerkt. Daardoor is de organisatie “onvoldoende slagvaardig om te voldoen aan de eisen die de samenleving en het politieke bestuur eraan stelt.” Dat blijkt uit een rapport dat de gemeente heeft opgesteld. 
 
Eén organisatie, verschillende onderdelen
Uit het geschetste beeld komt naar voren dat achter de naam ‘Gemeente Almere’ eigenlijk verschillende diensten actief zijn, die er allemaal een eigen werkwijze op na houden. Tussen die diensten is onvoldoende samenwerking en ze functioneren grotendeels zelfstandig.

De afdelingen verschillen bijvoorbeeld qua wijze van administratie, financiële controle, werktempo en de manier waarop er met personeel wordt omgegaan. Om aan te geven dat er echt op tal van punten verschillen zijn, benoemen de samenstellers van het rapport dat dit “zelfs in de kwaliteit van de koffie” zit.
 
Problemen
Al die verschillen bij elkaar opgeteld, maakt volgens het onderzoek dat er geregeld dubbel werk wordt gedaan en dat iedere dienst zijn eigen oplossingen kiest. Verder wordt er gesproken over hokjesmentaliteit, vertragend gedrag, langs elkaar heen werken, versnippering van kennis en bureaucratie. 
 
Reorganisatie
Het rapport is voor de gemeente mede aanleiding om te gaan reorganiseren. Zo werd twee maanden geleden al duidelijk dat een aantal directeuren verdwijnt. De reorganisatie moet er ook voor zorgen dat de werkcultuur op het stadhuis verandert. Die is volgens het onderzoek nu nog te weinig zakelijk en niet altijd op het eindresultaat gericht.

Verder moeten er meer taken en bevoegdheden op lagere niveaus komen te liggen in plaats van bij de huidige directeuren. Doel is om uiteindelijk te werken als één geheel in plaats van zes losse onderdelen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer