Provincie broedt op aanpak verkeerslawaai

Flevoland 7 juni 2017
De provincie moet volgend jaar bepalen of er extra geluidsmaatregelen nodig zijn bij ruim 1100 huizen langs provinciale wegen. Zonder maatregelen krijgen de huizen mogelijk te maken met te veel verkeerslawaai, zeker als geluidsnormen worden aangescherpt. De provincie moet nog beslissen of de norm ook strenger wordt.

Vooruitlopend op besluitvorming in 2018 heeft de provincie de geluidbelasting in kaart gebracht bij alle provinciale wegen. Op basis van deze kaart wordt het Actieplan Geluid vastgesteld.

Hoe zit het met de herrie in jouw buurt?
Dat kun je bekijken op de geluidskaart 2017 op de website van de provincie

Met hoeveel geluid mag een woning worden belast?
Een woning mag nu niet meer dat 60 dB 'hebben'. In Flevoland zijn er ruim 300 huizen die deze belasting ervaren. Ze staan in onder meer in Almere nabij de Hogering (Kruidenwijk, De Realiteit, Bouwmeesterbuurt), maar vooral in de Noordoostpolder (De Baan in Ens, Marknesserweg bij Marknesse, Hannie Schaftweg bij Emmeloord). Ook langs de Dronterringweg in Swifterbant is de belasting hoog. 
Na 2012 heeft de provincie geluidsmaatregelen getroffen bij drie woningen, die met 65 dB lawaai hadden te maken. Dat was toen nog de toegestane grens.

Wat verandert er?
Als in 2019 de Omgevingswet van kracht wordt, mag de geluidsbelasting niet meer toenemen dan 1,5 dB ten opzichte van de situatie 2018. Daarom worden volgend jaar opnieuw geluidsmetingen langs alle provinciale wegen gedaan. 

Gedeputeerde Staten en vervolgens Provinciale Staten moeten een besluit nemen hoe ze hiermee willen omgaan. Houden ze 60 dB aan als grens, of gaat de grens naar maximaal 55 dB? In dat geval krijgen mogelijk nog eens achthonderd extra huizen te maken met meer herrie dan eigenlijk is toegestaan.

Moeten al die huizen worden aangepast?
Dat hangt helemaal af van wat de provincie volgend jaar besluit. Mogelijk is de geluidsoverlast terug te dringen met aanpassingen aan de weg, zoals stiller asfalt. Een andere oplossing kan een geluidsscherm zijn. Maatregelen aan de huizen zelf zijn niet uitgesloten. De provincie moet eerst vaststellen hoeveel geld er voor maatregelen beschikbaar is. Mogelijk zijn er subsidies beschikbaar.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer