Groen licht voor toekomstvisie Flevoland

Flevoland 7 juni 2017
Provinciale Staten gaan akkoord met de toekomstvisie voor Flevoland. In die visie staat dat Flevoland zich moet ontwikkelen tot een schone en duurzame provincie, met verschillende soorten landbouw. Daarnaast wil de provincie veel ruimte bieden aan initiatieven van burgers en bedrijven. Ook het verbeteren van de sociaal-economische positie van Flevolanders maakt onderdeel uit van de plannen.

FlevolandStraks
Dit alles is vertaald in de Omgevingsvisie FlevolandStraks, die nu door Provinciale Staten in concept is vastgesteld. In de komende zes weken kunnen inwoners hun mening over de visie geven. Pas daarna wordt FlevolandStraks definitief vastgesteld, dat is in november dit jaar.

Visie op hoofdlijnen
De omgevingsvisie is overigens slechts een plan op hoofdlijnen voor de komende 10 tot 15 jaar. De concrete uitwerking ervan moet nog volgen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer