FlevoTop biedt inwoners allerlaatste kans

Flevoland 7 juni 2017
300 Flevolanders worden uitgenodigd voor overleg in september
De provincie gaat nóg een poging doen om inwoners van Flevoland bij de Omgevingsvisie te betrekken. In die visie staat hoe Flevoland zich de komende 10 tot 15 jaar moet ontwikkelen.

Bij eerdere pogingen om het publiek hierover te laten meepraten, bleek dat de belangstelling daarvoor gering is. De visie zal nu worden uitgewerkt tot concrete plannen, en Provinciale Staten hopen dat dat de Flevolanders meer zal aanspreken. In september wordt daarom de zogenaamde FlevoTop georganiseerd. Daarvoor worden 300 inwoners van de provincie uitgenodigd.

Zij kunnen hun mening geven over hoe de provincie volgens hen moet omgaan met onderwerpen zoals duurzaamheid, landbouw en initiatieven uit de samenleving. 
De organisatie van de FlevoTop kost naar verwachting 60.000 tot 90.000 euro. Veel Statenleden hadden moeite met deze kosten, maar toch stemde een meerderheid voor de bijeenkomst.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer