Aanpak van problemen op gemeentehuis al jaar op plank

Dronten 13 juni 2017
Maatregelen die een eind moeten maken aan de interne problemen op het gemeentehuis van Dronten liggen al een jaar op de plank. Dat blijkt uit een stuk van de gemeente Dronten.

In deze zogeheten beslisnota van 18 april van dit jaar valt te lezen dat het college al in het voorjaar van vorig jaar opdracht gaf om de organisatie ingrijpend te wijzigen. Maar omdat de ambtelijke top weinig haast maakte met het doorvoeren van de veranderingen en het college er niet bij betrok, ziet "het college zich nu gedwongen om een aantal zwaarwegende keuzes te maken."

Minder directeuren
De kwaliteit van het werk, de interne samenwerking, omgangsvormen en het gedrag van de ambtenaren moeten volgens het college wezenlijk verbeteren.

Om dit te bewerkstelligen wordt het aantal directeuren verkleind van negen naar drie. Het verdere management wordt ook verkleind en opnieuw ingericht. De drie vakgebieden worden Publieke Ruimte en Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Informatiemanagement, en Samenwerken en Ontwikkeling.

De directeuren komen onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

Anonieme brief
Vorige maand werd in een anonieme brief aan Omroep Flevoland gemeld dat er op het gemeentehuis een angstige en niet veilige cultuur heerst. Ook zou er bijzonder weinig worden samengewerkt. De fractievoorzitters in de gemeenteraad zijn over die problemen bijgepraat. Ook zijn zij door wethouder Dirk Minne Vis op de hoogte gebracht van de maatregelen die een eind moeten maken aan de problemen. De partijen vinden het een interne gelegenheid die de gemeentelijke organisatie zelf moet oplossen. Ze hebben er wel vertrouwen in dat de aangekondigde maatregelen een eind aan de problemen maken. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer