PVV houdt zorgen over Swifterpark

Swifterbant 17 juni 2017
De PVV in Provinciale Staten blijft zeer bezorgd over de risico's van het natuurproject Swifterpark, dat bij Swifterbant moet komen. De kans dat via het gebied vogelgriep bij pluimveebedrijven binnenkomt is niet uitgesloten, zo concludeert de partij uit een rapportage die zij zelf heeft laten maken. De opsteller van de rapportage, Wageningen Universiteit, is zelf minder bezorgd.

Wat is Swifterpark?
Swifterpark is het plan voor een natuurgebied van 20 hectare, dat langs de N307 tussen Lelystad en Dronten moet komen op het voormalige gronddepot van ProRail voor de Hanzelijn. Het project maakt deel uit van het programma Nieuwe Natuur van de provincie. Die heeft al een realisatie-overeenkomst met de initiatiefnemers gesloten. Omwonenden verzetten zich tegen het project, onder meer omdat Swifterpark vogels zou aantrekken die de kans op vogelgriep zouden vergroten. Vooral de PVV in Provinciale Staten deelt die zorgen.

Waarom is de PVV bezorgd?
De PVV stelt dat twee onderzoeken die de provincie zelf naar de risico's van Swifterpark heeft laten doen niet deugen en onvolledig zijn. De bureaus Altenburg & Wymenga en CLM Onderzoek zouden niet de kennis hebben om de risico's van dierziekten door Swifterpark goed te kunnen inschatten.
De PVV heeft daarom op eigen kosten zelf onderzoek naar de risico's gedaan. De partij heeft dr. ir. Armin Elbers van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad per mail een reeks vragen gesteld. Die zijn in een rapportage en een aanvulling beantwoord.

Wat concludeert Wageningen Universiteit?
Dr. ir. Elbers stelt dat er mogelijk een licht risico bestaat dat door de aanleg van Swifterpark de kans op vogelgriep in de omgeving toeneemt. Dat risico doet zich voor als met vogelgriep besmette vogels hun uitwerpselen in Swifterpark achterlaten. 
Toch betekent dat niet dat pluimveebedrijven in de directe omgeving van Swifterpark het virus binnenhalen. Dat ligt helemaal aan de manier waarop die bedrijven zelf strikte maatregelen nemen om besmetting buiten hun stallen te houden. Voor elk individueel bedrijf zou een aparte analyse moeten worden gemaakt om de risico's in beeld te krijgen.
Over de rapportages van de andere bureaus zegt Elbers dat die op enkele punten uitvoeriger hadden gekund, of dat er inmiddels nieuwe gegevens over risico's bekend zijn. Op hoofdlijnen zijn de onderzoeken volgens hem juist.
Samengevat: Elbers zegt dus dat niet vaststaat dat Swifterpark per definitie risico's op vogelgriep vergroot.

Wat vindt de PVV van de conclusies?
De partij heeft de rapportage geaccepteerd en aangeboden aan Provinciale Staten, waar zij op 28 juni wordt besproken in de statencommissie.
Volgens Statenlid Bianca Boutkan is het rapport 'winst' voor het standpunt van de partij dat er wel degelijk risico's aan Swifterpark kleven. De PVV blijft erbij dat de onderzoeken die de provincie zelf heeft laten doen onvolledig zijn geweest en dat een risico-analyse voor pluimveebedrijven had moeten worden uitgevoerd.
Uit de rapportage blijkt wel enkele keren dat de antwoorden van Elbers de PVV niet lijken te bevallen: 'Ik krijg het gevoel of de kool en de geit gespaard moeten worden of dat de woorden 'Ja, er is een verhoogd risico door de aanleg van Swifterpark' niet geschreven mochten worden. Elbers antwoordt hierop: 'Wij zien geen tegenstrijdigheden in de beantwoording, er is alleen veel meer nuance aanwezig'.

Heeft de rapportage gevolgen voor de voortgang van Swifterpark?
Dat is moeilijk te zeggen. De provincie heeft het project al goedgekeurd. Het is aan Provinciale Staten op 28 juni om te bepalen wat zij met de rapportage wil doen.
Wel zou het kunnen dat pluimveebedrijven de conclusies zullen gebruiken in eventuele juridische procedures over het bestemmingsplan om Swifterpark tegen te houden. Enkele buren hebben eerder aangegeven alles te zullen doen om het project tegen te houden, tot aan de Raad van State aan toe. De provincie wil dat Swifterpark in 2019 is gerealiseerd.


 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer