IPL en VVD: veel vragen over Dutch Match Cup

Lelystad 18 juni 2017
De fracties van de Inwonerspartij (IPL) en de VVD in de Lelystadse gemeenteraad hebben een reeks aanvullende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de terugbetaling van de aan Batavia Sailing Center BV verstrekte subsidie voor de Dutch Match Cup. De partijen vinden eerdere beantwoording van vragen van de IPL 'onbevredigend' en willen weten wat er met de 100.000 euro is gebeurd.

Onvoldoende middelen
Toen maart vorig jaar bekend werd dat het nautische evenement in Bataviahaven niet doorging omdat de nieuwe organisatie onverantwoord hoge financiële eisen stelde, werd gezegd dat Batavia Sailing Center de bijdrage van de gemeente van een ton volledig zou terugbetalen. In april liet het college aan de IPL weten dat de organisator onvoldoende middelen had om het bedrag voor 31 december 2016 terug te storten. Daarom werd een betalingsregeling overeengekomen.

Geheimhouding
"De manier waarop dit dossier wordt afgehandeld roept de nodige vragen op,'' zegt IPL-fractievoorzitter Luc Baaten, die niet begrijpt waarom op een deel van de informatie geheimhouding ligt. "Wij zullen tijdens de verdere bespreking aangeven dat wij alles in de openbaarheid willen bespreken. Het gaat hier immers om belastinggeld.''

Belangrijkste vragen
De belangrijkste vragen waar IPL en VVD antwoord op willen zijn:
- wie zijn de aandeelhouders van Batavia Sailing Center?
- heeft de gemeente zich voorafgaande aan de verstrekking van de subsidie op de hoogte gesteld van de vermogenspositie van Batavia Sailing Center?
- heeft het college achterhaald hoe en waarvoor de subsidie is aangewend?
- op welke termijn acht het college de vordering inbaar?

Luc Baaten laat weten dat de IPL en de VVD dinsdagavond in afwachting van beantwoording door het college het onderwerp aan de orde zullen stellen.
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer