CU op zoek naar vrouwen in de raad, VVD heeft er genoeg

Almere 22 juni 2017
De VVD-fractie bestaat geheel uit vrouwen en vindt kwaliteit belangrijker dan geslacht
CU-fractieleider Bosch zoekt vrouwelijke partijgenoten
Fractievoorzitter Roelie Bosch van de Almeerse ChristenUnie wil dat er meer vrouwen in de gemeenteraad komen. Ze gaat daarom tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart campagne voeren onder de noemer 'Raad zoekt vrouw'.

Volgens Bosch is de gemeentelijke politiek van oudsher een mannenbolwerk, waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Ze merkt dat veel vrouwen in haar eigen omgeving niet weten dat ze raadslid kunnen worden. Bosch wil daarom in de kerk waar ze lid van is vrouwen informeren, en datzelfde te doen op andere plekken waar vrouwen samenkomen.

Fractie van alleen maar vrouwen
Binnen de Almeerse VVD-fractie wordt heel anders gedacht over vrouwen in de gemeenteraad. Deze fractie bestaat op dit moment volledig uit vrouwen. Fractievoorzitter Hilde van Garderen zegt geen voorstander te zijn van een speciale actie om meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen. "Wij gaan voor kwaliteit en we willen geen vrouwen-quotum vaststellen. Er is voldoende kwaliteit onder vrouwen en dat komt vanzelf bovendrijven." Miranda Joziasse vult haar collega aan: "We vinden het een overbodige campagne. Sympathiek maar overbodig."

Bosch houdt het zelf voor gezien
Roelie Bosch zal zelf overigens niet meer verkiesbaar zijn tijdens de verkiezingen in maart, zij wil na vijftien jaar plaats maken voor een ander. De fractie van de ChristenUnie zal het dan dus zelf in ieder geval met één vrouw minder moeten doen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer