Gemeente wil meer doen voor inwoner met beperking

Lelystad 6 juli 2017
De gemeente Lelystad wil graag weten wat er de komende jaren gedaan moet worden om Lelystad nog bereikbaarder en toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Daarom wordt de komende maanden gekeken wat de huidige stand van zaken is op onder meer het gebied van wonen, onderwijs, werk en dagbesteding. 

Aanleiding is het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap, dat door Nederland in 2016 is aangenomen. Daarin staat dat iedereen mee moet kunnen doen, ook mensen met een beperking. De gemeente grijpt dat internationale verdrag nu aan om in Lelystad meer aandacht aan deze groep mensen te besteden. 

Het gaat om inwoners met fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen. Eind dit jaar hoopt de gemeente Lelystad te weten wat er gedaan moet worden om de mensen met een beperking meer bij de samenleving te betrekken. Samen met het Gehandicapten Overleg Lelystad (GOL) wordt dan gekeken welke zaken prioriteit hebben. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer