Onderzoek naar zonnepanelen langs Flevolandse wegen

Flevoland 6 juli 2017
In de bermen van provinciale wegen en langs de A6, de A27 en de N50 worden mogelijk zonnepanelen geplaatst. De provincie Flevoland gaat de mogelijkheden en de interesse die daarvoor bestaat, onderzoeken. 
Het college van Gedeputeerde Staten denkt als eerste aan een locatie langs de A6, tussen Lelystad en Almere Buiten. Rijkswaterstaat gaat daar in 2023 de weg verbreden. Dit zou gecombineerd kunnen worden met de aanleg van een zonnepark.

Toestemming ministerie
Omdat de A6 een rijksweg is, is de provincie wel afhankelijk van medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het provinciebestuur heeft daarom een brief aan het ministerie gestuurd met het verzoek om mee te denken over de mogelijkheden.

Plan van BAM
In november vorig jaar kondigde bouwbedrijf BAM al aan een zonnepark naast de A6 te gaan bouwen. Die aankondiging bleek voorbarig, omdat er nog geen contracten waren getekend en de gemeente Lelystad ook geen concreet plan had ontvangen. Volgens gedeputeerde Jaap Lodders heeft het geplande onderzoek naar zonnepanelen in de bermen van Flevoland niks met het idee van BAM te maken. 

Doelstelling Flevoland
Flevoland wil de komende jaren 1000 hectare aan zonneparken realiseren. Punt van discussie is daarbij of daarvoor landbouwgrond  gebruikt mag worden. Provinciale Staten voelen daar namelijk weinig voor. Volgens gedeputeerde Lodders kunnen bermen langs wegen een goed alternatief vormen, maar de verkeersveiligheid moet dat wel toestaan. Volgend jaar wordt het beleid voor zonneparken in Flevoland definitief vastgesteld. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer