Basisschool Het Spectrum fuseert met De Driemaster

Lelystad 8 juli 2017
Basisschool Het Spectrum in de Lelystadse wijk de Horst houdt op te bestaan en fuseert met De Driemaster, die even verderop in de Wold is gehuisvest. Het Spectrum zat sinds 1 oktober 2013 onder de geldende opheffingsnorm van 86 kinderen. Na die tijd heeft de teruggang in leerlingen zich verder doorgezet. Volgens Bernd Bonnier, de interim-directeur van het overkoepelende bestuur Stichting School, is er in heel Lelystad sprake van krimp en zullen de komende jaren meer scholenfusies volgen.

Schaalvergroting wenselijk
Volgens Bonnier is schaalvergroting noodzakelijk om de kwaliteit van het basisonderwijs in Lelystad te garanderen. "Een school moet een zekere massa hebben om goed te kunnen functioneren. 200 leerlingen per school met een passend docentenkorps is wenselijk om te voldoen aan de vele taken die vervuld moeten worden. Kleine scholen zijn te kwetsbaar en lopen sneller het gevaar als zwak te worden gekwalificeerd.'', aldus Bonnier, wiens stichting in Lelystad 21 openbare basisscholen herbergt.

Nieuwe baan voor docenten Het Spectrum
Stichting School meldde eerder dit jaar dat het een tekort van één miljoen heeft en fors in het personeelsbestand moet snijden. Bonnier is van mening dat op bestuurlijk niveau te lang is gewacht met het inspelen op de krimp waarvan men wist dat die zou gaan plaatsvinden. Hij benadrukt dat de docenten van Het Spectrum allemaal een nieuwe baan op de Driemaster krijgen. 27 kinderen van Het Spectrum gaan met hen mee.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer