Gemeente wil Bataviahaven zelf houden

Lelystad 12 juli 2017
De Bataviahaven in Lelystad wordt niet verkocht of geprivatiseerd, maar blijft een overheidsbedrijf onder de paraplu van de gemeente. Dat voorstel doet het college van b en w. Men vindt dat zeggenschap van de gemeente in de haven gewenst is. 

Het college heeft onderzocht of verzelfstandiging van de haven haalbaar is, omdat dit eerder door coalitiepartijen is afgesproken. Daar kwam bij dat andere jachthavens vorig jaar klaagden over oneerlijke concurrentie, omdat de gemeentelijke haven lagere tarieven zou kunnen vragen.
In gesprekken met de jachthavens heeft de gemeente volgens het college aangetoond dat Bataviahaven niet oneerlijk concurreert, maar marktconforme tarieven vraagt.

Omdat de drie Lelystadse havens niet voelen voor overname en er ook geen andere koper lijkt te zijn, is het volgens het college het beste dat de Bataviahaven onder de vleugels van de gemeente blijft. In oktober komt het college met een voorstel of de Bataviahaven vanaf 1 januari 2018 een stichting moet blijven of een BV moet worden, zoals bijvoorbeeld het Sportbedrijf Lelystad. Vorig jaar wees de gemeenteraad een BV nog af.

Nautische Tafel
Uit de gesprekken met de jachthavens is de wens voortgekomen om meerdere keren per jaar met elkaar en de gemeente te overleggen over Lelystad als watersportstad. Daarom wordt de Nautische Tafel Lelystad opgericht. Deze club geeft dan gevraagd en ongevraagd advies geeft over watersport en de ontwikkeling van de zeventien kilometer lange Lelystadse kust. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer