Komt er een Maritieme Servicehaven?

Urk 19 juli 2017
Provinciale Staten bespreken vandaag het plan voor een Maritieme Servicehaven bij Urk. De gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben daar samen 7 miljoen voor uitgetrokken. Vandaag moet duidelijk worden of de provincie mee wil doen.

Al jaren wordt er gepraat over het plan om bij Urk een buitendijkse haven aan te leggen, voor het onderhouden en bouwen van schepen. Het bedrijfsleven op Urk en in Noordoostpolder wil de haven graag, omdat die honderden banen kan opleveren. Het bleek tot nu toe alleen onmogelijk om het project financieel rond te krijgen. 

Als het voorstel vandaag wordt goedgekeurd kan de haven in oktober worden aanbesteed bij projectontwikkelaars en aannemers. Mocht blijken dat de aanleg van de haven meer geld gaat kosten dan er beschikbaar is, dan kan alsnog worden besloten om het project niet te laten doorgaan. In het voorjaar van 2018 wordt definitief besloten over de servicehaven er komt.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer