Gemeente gaat ingepikte grond oude dorp terugclaimen

Urk 19 juli 2017
Bewoners van het oude centrum op Urk die stukken gemeentegrond bij hun tuin hebben aangetrokken, worden daar op aangesproken. De gemeenteraad van Urk heeft eind vorig jaar bepaald dat er strenger tegen het illegaal gebruik van gemeentegrond zou worden opgetreden.

Inmiddels heeft de gemeente een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Dit is druk bezig om in kaart te brengen in hoeverre de grenzen van tuinen, erven en kavels in het centrum afwijken van de officiële kaarten van het Kadaster. Als blijkt dat iemand zich illegaal een stuk grond heeft toegeëigend, wordt de inwoner daarop gewezen. Vervolgens moet de grond in de oorspronkelijke staat worden teruggeven of kan die in sommige gevallen worden gekocht.

Volgens de gemeente moet het strengere toezicht vooral duidelijkheid scheppen over wie precies de eigenaar van welke grond is. Of de gemeente er ook financieel wijzer van wordt, is volgens een voorlichter nog onduidelijk. Ze wijst erop dat het controleren van alle erfgrenzen ook veel tijd en dus geld kost.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer