Positieve reacties op omgevingsvisie Flevoland

Flevoland 3 augustus 2017
Er wordt positief gereageerd op de toekomstige omgevingsvisie voor Flevoland. Een kleine 15 organisaties en gemeentebesturen hebben op die voorlopige visie gereageerd.

In de omgevingsvisie staat beschreven hoe Flevoland zich de komende 10 tot 15 jaar moet ontwikkelen. De provincie zet daarbij vooral in op duurzame energie en meerdere soorten landbouw. 

Gemeenten akkoord
Uit de reacties blijkt dat de zes gemeenten in Flevoland het eens zijn met de lijn die de provincie voor ogen heeft. Vooral de ruimte voor nieuwe initiatieven wordt gewaardeerd. Land- en tuinbouworganisatie LTO kan zich ook vinden in de plannen, maar benadrukt wel dat de bestaande, en agrarische activiteiten niet moeten lijden onder nieuwe ontwikkelingen zoals zonneparken.

Zonneparken
Volgens energieleverancier Nuon kunnen toekomstige zonneparken het best worden aangelegd in de buurt van windparken, omdat dat het handigste is en financieel het meest aantrekkelijk zou zijn. Daarnaast adviseert Nuon de provincie om in de omgevingsvisie meer aandacht te besteden aan elektrische auto's en het verminderen van het gebruik van aardgas. 

De verschillende reacties worden door de provincie beoordeeld en mogelijk verwerkt in de definitieve versie van de omgevingsvisie. Die definitieve versie wordt later dit jaar vastgesteld.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer