Meer geld voor straathoekwerkers

Zeewolde 24 augustus 2017
De inzet van straathoekwerkers in Zeewolde moet tot het einde van dit jaar worden verdubbeld tot 40 uur per week. Ook moet er weer een inloopplek komen waar jongeren naar toe kunnen. Dat stelt het college van b en w voor aan de gemeenteraad.

Vanuit Buro Nummer-13 zijn in Zeewolde twee straathoekwerkers actief. Zij zoeken rondhangende jongeren op en proberen ze te motiveren en te helpen, zodat de jongeren weer naar school gaan of werk zoeken. De tijd die de straathoekwerkers hiermee kwijt zijn, is meer dan het aantal uren waarvoor de gemeente hen nu betaalt. Daarom wil het college 20.000 euro uittrekken voor extra inzet.

Inloopplek
Het college constateert ook dat er in Zeewolde een plek wordt gemist waar de jongeren naar toe kunnen. Sinds januari werkt het jongerenwerk van de stichting Welzijn niet meer vanuit The Basement, waardoor jongeren zijn gaan rondhangen. De straathoekwerkers, deskundigen van Tactus Verslavingszorg en de politie missen een vaste plek om de jongeren te ontmoeten. Daarom moet er volgens hen een nieuwe inloopplek terugkomen.

Meer overlast
De jeugdagent van de politie constateert dat er in het eerste half jaar sprake is van meer overlast door jongeren. Het aantal meldingen hierover steeg tot 36 tegen 31 in dezelfde periode van vorig jaar. In het eerste half jaar van 2015 ging het om 63 meldingen. Of de overlast afneemt als er weer een inloopplek is trouwens niet zeker, zegt het college.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer