"Oosterwold moet continu worden bijgestuurd"

Almere 3 september 2017
"We moeten geregeld bijsturen op de ontwikkeling van Oosterwold in Almere." Dat zegt gebiedsontwikkelaar Ivonne de Nood. "We kijken voortdurend waar we kunnen verbeteren. Tegenslagen en hobbels nemen hoort erbij."

Oosterwold is op de kaart gezet als een groen stadsdeel voor mensen die hun huis zelf bouwen en ook het gebied zelf inrichten. Met veel ruimte voor stadslandbouw en (groene) ondernemers. Het idee is dat hierdoor een levendig en afwisselend stadsdeel ontstaat. Maar inmiddels bieden professionele partijen kant en klare huizen aan. Voor veel potentiële bewoners is het aantrekkelijk om het werk uit te besteden, niet iedereen heeft zin in het gedoe van zelf bouwen en samen met anderen het gebied inrichten. Hierdoor zou het concept van Oosterwold in gevaar kunnen komen.

Alleen nog kavels voor eindgebruikers
De gemeente Almere heeft ingegrepen om het tij te keren. Grond van de gemeente en rijksgrond kan nu alleen nog maar door particulieren, de zogenoemde eindgebruiker worden gekocht. Daarmee zijn de projectontwikkelaars op die grond buitenspel gezet.

Toch hebben projectontwikkelaars mogelijkheden
Grofweg de helft van de grond in Oosterwold is in handen van de overheid. De andere helft is van investeerders, boeren en het Flevolandschap. Deze partijen kunnen niet gedwongen worden de nieuwe regel uit te voeren. Daar mogen projectontwikkelaars wel hun gang gaan. Dit betekent dat er op verschillende plekken in Oosterwold plukken huizen komen te staan die erg op elkaar lijken.

"Regels gelden voor iedereen" 
Gebiedsontwikkelaar De Nood ziet dit niet als een probleem, omdat er volgens haar genoeg afwisseling komt tussen individuele initiatieven en de grotere collectieven die bijvoorbeeld met één architect werken. "Bovendien moet iedereen zich houden aan de spelregels die voor heel Oosterwold gelden, dus ook voor de projectontwikkelaars. Ik heb het dan onder meer over de bepaling dat op een kavel tegenover elke bebouwde vierkante meter minimaal acht vierkante meter onbebouwd moet blijven. En minstens 50 procent moet bestemd zijn voor stadslandbouw."

Oosterwold is doorgaand leerproces
De Nood geeft aan dat Oosterwold een "ander type gebiedsontwikkeling is dan wat we gewend zijn. Daardoor leren we gaandeweg bij." Naast het centraal stellen van de eindgebruiker is de informatievoorziening aan nieuwe bewoners inmiddels aangepast. De gemeente houdt nu informatie-avonden met specifieke onderwerpen zoals de 'de boer als buur', 'bluswatervoorzieningen' en 'duurzame energie'. "Ook delen we kennis die de allereerste pioniers in Oosterwold hebben opgedaan", aldus De Nood.

Wachtlijst voor kavels
De belangstelling om te bouwen in Oosterwold is groot. De Nood denkt dat nu de eerste initiatieven daadwerkelijk gerealiseerd zijn, anderen enthousiast raken omdat ze zien wat de mogelijkheden zijn. Er is veel vraag naar kavels. Gegadigden moeten nu wel iets meer geduld hebben dan eerst, er bestaat inmiddels een wachtlijst.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer