Veel meer voortijdig schoolverlaters

Flevoland 15 september 2017
In het schooljaar 2015/2016 waren er veel meer middelbare scholieren voortijdig schoolverlater. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Flevoland een stijging van ruim 38 procent had ten opzichte van het jaar ervoor. En daarmee de grootste stijging van het land.

Geen startkwalificatie
Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen die geen startkwalificatie hebben. Dat is het onderwijsniveau dat volgens de overheid minimaal nodig is om kans te maken op geschoold werk. Voor vmbo'ers geldt dat ze nog minimaal twee jaar een mbo-opleiding moeten volgen. Jongeren die na een vmbo-diploma niet verder studeren worden dus ook beschouwd als voortijdig schoolverlaters.

In het schooljaar 2014/2015 verlieten 130 scholieren het voorgezet onderwijs zonder deze startkwalificatie, maar in het jaar erop waren dat er 180. 

Een daling van schoolverlaters op het mbo
Het mbo kende in Flevoland juist een daling van ruim 11 procent. 640 studenten verlieten hun opleiding, tegenover 720 in het jaar ervoor. Daarmee kende Flevoland de grootste daling van Nederland.


© omroep flevolandsitemap | disclaimer