Gemeente heeft wat extra geld, maar niet veel

Lelystad 27 september 2017
Na jaren van strenge bezuinigingen heeft de gemeente Lelystad weer een beetje extra geld, maar het is te weinig om jaarlijks alle voorstellen vanuit de gemeenteraad te kunnen realiseren. Dat blijkt uit de begroting voor volgend jaar, die wethouder Jop Fackeldey heeft gepresenteerd.

Aantrekkende economie
Lelystad profiteert net als de rest van het land van de aantrekkende economie. Dat vertaalt zich in een hogere rijksbijdrage uit het Gemeentefonds voor onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), het armoedebeleid voor kinderen, gezondheidsbeleid en de jeugdhulp. Ook verwacht de gemeente meer inkomsten uit de verkoop van bouwkavels voor woningen en bedrijven. In het eerste half jaar zijn er 49 kavels verkocht en voor 120 kavels is een reserveringsovereenkomst getekend, al is niet zeker dat de bouw in alle gevallen doorgaat.

Jeugdhulp
Ondanks een half miljoen extra rijksgeld voor jeugdhulp in 2018 uit het gemeentefonds, is Lelystad bezorgd dat het Rijk tegelijkertijd hierop blijft bezuinigen. De bijdrage voor Lelystad gaat van 26,6 miljoen euro nu naar 23,3 miljoen in 2021. Deze bezuiniging gaat sneller dan de gemeente kan bijbenen, zegt Fackeldey. De doelstelling blijft om jongeren te helpen met minder dure gespecialiseerde zorg en meer met ambulante hulp. Als dat lukt en er blijft ook geld over bij de WMO, dan komt de gemeente financieel niet in de problemen.

ICL
In de begroting neemt de gemeente een voorschot op een mogelijk lagere rijksbijdrage voor onderhoud van openbare gebouwen, wegen en de openbare ruimte. Het Rijk vindt dat Lelystad minder afhankelijk moet worden van deze zogeheten ICL-gelden. Lelystad ontvangt hiervoor 15,5 miljoen euro per jaar. Het Rijk moet nog een definitief besluit nemen over de bijdrage, maar vooruitlopend hierop houdt de gemeente er vanaf 2019 rekening mee dat er voor onderhoud van onder meer het stadhuis en Agora Theater 340.000 tot 1,3 miljoen euro minder binnenkomt.

Lijstje
De begroting bevat een lijstje met voorstellen ter hoogte van 1,4 miljoen euro, waarvoor eigenlijk geen geld is. Het college van b en w laat het aan de gemeenteraad over om te kiezen waar geld voor deze plannen vandaan moet komen. Op het lijstje staan onder meer ruimere openingstijden voor de bibliotheek, de Lelypas kortingspas, taalonderwijs en de problematiek van de asbestdaken. Wel heeft het college zeven ton beschikbaar om instellingen te helpen, die de laatste jaren minder subsidie hebben gekregen maar nu worden geconfronteerd met bijvoorbeeld hogere loonkosten.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 7 en 14 november.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer