Nieuwe coalitie wil snelle herindeling luchtruim

Lelystad 4 oktober 2017
D66 wil snel plan van aanpak
De partijen die onderhandelen over een nieuwe regering willen dat het luchtruim zo snel mogelijk opnieuw wordt ingedeeld, maar ze houden vast aan openstelling van Lelystad Airport in 2019.
Dat bleek vandaag uit een overleg in de Tweede Kamer, waarbij fracties moties hebben ingediend.

D66 diende samen met CDA, VVD en ChristenUnie een motie in, die het kabinet oproept om voor het kerstreces met een plan van aanpak te komen voor de herindeling van het luchtruim. Het is de verwachting dat na herindeling hogere vliegroutes van en naar Lelystad mogelijk zijn, waardoor de overlast vermindert.
De vier partijen dienden gezamenlijk ook een motie in om een vliegroute van dalend en stijgend verkeer bij Zwolle te verbeteren. Ook roepen ze het kabinet op met heldere regels te komen, die moeten voorkomen dat er luchtvaartmaatschappijen naar Lelystad gaan die niet weggaan van Schiphol.

Eensgezindheid
De eensgezindheid van de vier fracties toont aan dat zij geen gehoor geven aan oproep vanuit de regio om de opening van Lelystad Airport uit te stellen. De Kamerfracties blijven op het standpunt staan dat Lelystad nodig is om Schiphol te ontlasten. Zij vinden de overlast door lagere vliegroutes acceptabel, omdat deze situatie zich mogelijk hooguit vier jaar zal voordoen.
Wel willen de partijen dat de inspraak van overheden en burgers beter moet. Een motie van de PvdA roept het kabinet op hierover voor december een voorstel te doen.

Oppositie
De oppositiepartijen dienden meerdere moties in tegen Lelystad Airport. De SP roept op direct te stoppen met het poldervliegveld. Als de ontwikkeling wel doorgaat, dan wil de SP dat in elk geval een alternatieve vertrekroute over Hierden wordt onderzocht omdat die leidt tot minder gehinderden en het parachutistencentrum op vliegveld Teuge ontziet. 

Mer
GroenLinks wil dat eerst het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Ook wil zij dat de milieu effectrapportage uit 2014 opnieuw wordt getoetst, omdat volgens GroenLinks hierin de in juni gepresenteerde lagere vliegroutes niet zijn meegenomen. Dat bevestigde de Commissie voor de mer dinsdag op haar website, waarop ook D66 een motie indiende om duidelijkheid te krijgen over wat er nu precies over de routes in de milieu-effectrapportage is vastgesteld.

Aansluitroutes
Volgens staatssecretaris Dijksma zijn de aansluitroutes tussen de lagere en hogere luchtroutes niet in de mer onderzocht, omdat dit wettelijk niet verplicht is. Wel gaat zij met de Commissie voor de mer in gesprek om helder uit te leggen waarom die verplichting er niet is. Een aantal effecten van de vliegroutes is al in de milieurapportage terug te vinden.

In totaal werden 19 moties ingediend. Daar wordt volgende week dinsdag over gestemd.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer