Kamer schaart zich achter Lelystad Airport

Lelystad 10 oktober 2017
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich dinsdagmiddag geschaard achter moties die de opening van Lelystad Airport in 2019 steunen. Wel moet het luchtruim zo snel mogelijk opnieuw worden ingedeeld, om de overlast door vliegroutes te verminderen.

De Kamer stemde over zeventien moties die vorige week tijdens een overleg werden ingediend. Toen al werd duidelijk dat de nieuwe regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie achter Lelystad Airport stond, zoals het nieuwe regeerakkoord bevestigt.

Gelderland, Overijssel en Friesland
Een ruime meerderheid van de Kamer wil wel dat het kabinet beter aangeeft wat de milieu-effecten zijn van de lage vliegroutes over Gelderland, Overijssel en Friesland. Omdat deze routes niet apart zijn onderzocht, zijn die effecten niet duidelijk. Daar maken tegenstanders van het vliegveld zich grote zorgen over.

Ook kreeg een motie van de ChristenUnie steun, om stijgend en dalend vliegverkeer bij de Zwolse wijk Stadshagen op veilige afstand van elkaar te houden. Daardoor hoeft daar niet onnodig laag te worden gevlogen.
Steun was er ook voor een CDA-motie die het kabinet oproept er op toe te zien dat Lelystad Airport niet wordt gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die hun activiteit op Schiphol staken.

Overleg met Teuge
SP-moties om de uitbreiding van Lelystad Airport te staken en om een alternatieve route over Hierden te onderzoeken kregen onvoldoende steun. Wel moet het kabinet met vliegveld Teuge in gesprek om te bezien hoe het voortbestaan van het vliegveld kan worden gegarandeerd. Vanwege een vertrekroute is er in Teuge geen plaats meer voor het parachutistencentrum.

Afhankelijk van hoe snel het nieuwe kabinet is geformeerd, is het aan PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma om de moties uit te voeren.
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer