Achttien reacties op beperking schepen in sluizen

Flevoland 10 oktober 2017
Er zijn 18 zienswijzen ingediend tegen het besluit van de provincie Flevoland om een lengtebeperking in te voeren voor binnenvaartschepen die door sluizen willen varen. Wie de bezwaarmakers zijn, wil de provincie niet zeggen. 

Begin september raakte een schip beklemd onder de brug van de Urkersluis. Het ongeluk gebeurde omdat de persoon die de sluis vanuit het provinciehuis in Lelystad bediende dit schip verwarde met een ander schip. Het schip dat de sluis wilde passeren was langer dan de centralist dacht. Bij het stijgen van het water in de sluis had de brug omhoog gemoeten. De schipper kon net op tijd van boord springen. 

De provincie Flevoland denkt dat kortere schepen voor minder ongelukken zorgen in de sluizen. De belangenvereniging voor binnenvaartschippers, BLN-Schuttevaer, vindt het voorstel om een lengtebeperking in te voeren onaanvaardbaar. Dat besluit zou voor zowel schippers als bedrijven die gebruikmaken van de scheepvaart grote financiële gevolgen hebben.

Gedeputeerde Staten bekijkt wat ze met de zienswijzen gaan doen. Eind november is daar meer duidelijkheid over.

Schriftelijke vragen
De statenfractie van de SGP stelde onlangs vragen over het ongeluk in de Urkersluis. In de beantwoording daarvan stelt de provincie dat het plan om tenminste 2,5 meter vrije ruimte tussen de sluisdeuren te laten een compromis is tussen veiligheid en economische belangen.
Als de richtlijnen van Rijkswaterstaat en het waterschap gevolgd zouden worden, moest de lengtebeperking volgens de provincie 4,5 meter zijn. De provincie vindt dat de scheepvaart hierdoor te veel zou worden getroffen. Dit zou namelijk betekenen dat een groot aantal binnenvaartschepen Flevoland niet meer binnen zou kunnen varen. Om die reden volgens Gedeputeerde Staten gekozen voor een lengtebeperking met slechts 2,5 meter. 

De PVV in Almere heeft onlangs ook vragen gesteld over de lengtebeperking. 
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer