'500 nieuwe woningen per jaar ambitieus, maar niet onmogelijk'

Lelystad 12 oktober 2017
'De ambitie om jaarlijks 500 nieuwe woningen aan het bestand in Lelystad toe te voegen is hoog, maar lijkt gezien de huidige markt niet onmogelijk'. Dat staat in de 'Woningbouwprogrammering 2017-2021' van de gemeente Lelystad. Voorwaarde is wel dat er meer woningen in voorbereiding worden genomen en er nieuwe bewoners bijkomen. Op die manier wil Lelystad voldoen aan de versnellingsopgave van de metropoolregio Amsterdam (MRA) en de stad laten groeien naar 80-duizend inwoners.

Volop in beweging
Door de lage rente en het huidige economische klimaat is de Lelystadse woningmarkt na jaren van stagnatie volop in beweging. Er staan nog 650 huizen te koop, dat is bijna een halvering ten opzichte van 2016. Het aantal verleende bouwvergunningen (223) in het eerste half jaar van dit jaar is bijna gelijk aan het totaal aantal verleende vergunningen in 2016. De daadwerkelijke oplevering van nieuwbouwprojecten zal vooral in 2018 en 2019 plaatsvinden.

Warande zorgenkindje
Om versneld grote aantallen woningen te bouwen is de ontwikkeling van de enige omvangrijke nieuwbouwlocatie Warande een voorwaarde. Maar dat blijkt een zorgenkindje. Het aantal verkopen blijft in vergelijking met het Golfresort en Buitenhof achter. De beoogde aantallen te realiseren woningen in Warande worden tot nu toe niet gehaald. Dat heeft deels te maken met restricties als het gaat om hoe er gebouwd mag worden. Ook het gebrek aan samenhang werkt niet in het voordeel.

Sociale huurwoningen
De vraag naar sociale huurwoningen in Lelystad blijft waarbij de wachtlijsten verder toenemen. De transformaties van kantoren naar woningen in het Stadshart en het Lelycentre moeten in de nabije toekomst de druk op de huurmarkt verlichten. Met woningcorporatie Centrada zijn afspraken gemaakt voor nieuwbouw in Warande, Kempenaar, Kandelaar, Waddenlaan, Cannenburgh, Muiderzand en Blokkerhoek.

Skaeve Huse
Opvallend is dat Centrada ook Skaeve Huse gaat bouwen. Deze huizen zijn bedoeld voor mensen die in hun eigen omgeving voor zoveel overlast zorgen dat ze niet te handhaven zijn. Het concept komt uit Denemarken en reeds in 2010 werd in de gemeente gezocht naar geschikte plakken in de stad om deze specifieke doelgroep te huisvesten. Die werden toen niet gevonden.
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer