Nog veel te weinig AED's in Flevoland

Flevoland 23 oktober 2017
Er zijn in Flevoland nog te weinig AED's. Dat zijn apparaten waarmee het hartritme weer kan worden hersteld bij een hartstilstand. Volgens de Hartstichting zijn er nog 892 AED's nodig. 

Flevoland heeft 161 geregistreerde AED's hangen op plekken die altijd toegankelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat ze geregistreerd zijn bij Hartslag Nu of Hartveilig Wonen. Alleen dan kunnen ze effectief worden gebruikt. 

Door voldoende beschikbare AED's en burgerhulpverleners worden de overlevingskansen vergroot. Bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis zijn de eerste zes minuten cruciaal. Onze provincie heeft de minste geregistreerde AED's van Nederland.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer