Zeer zeldzame steppekiekendief gespot op Vogelakker

Zeewolde 2 november 2017
De steppekiekendief is neergestreken op de Vogelakker langs de Vogelweg in Flevoland. Volgens Het Flevo-landschap is de vogel zeer zeldzaam. Tien jaar geleden kwam de vogel haast niet voor in ons land, maar de laatste jaren worden ze weer vaker gezien. Dit jaar broedde er een paartje in Groningen. Deze vogel is drie weken geleden voor het eerst gezien en verblijft al die tijd al op de Vogelakker.

Vele vogelaars nemen volgens de natuurorganisatie een kijkje bij de Vogelakker om te proberen de steppekiekendief te fotograferen. De roofvogel is te herkennen aan de lange staart en smalle, spitse vleugels. Het gaat om een jong mannetje van een jaar oud, die waarschijnlijk vanuit Finland of Rusland is komen vliegen. De vogel is ongeveer 50 centimeter lang en als hij zijn vleugels uitslaat kan hij een spanwijdte hebben van bijna 1 meter 20.

Het is voor het eerst dat een steppekiekendief in Flevoland blijft hangen. Komende tijd moet uitwijzen of de roofvogel verder trekt naar het zuiden of hier overwintert. 

Vogelakker
De Vogelakker is ingericht door Het Flevo-landschap, ANV Akkerwaard en stichting De Grauwe Kiekendief om een andere bijzondere vogel te lokken; de veldleeuwerik. Maar nu blijkt de grond ook aantrekkelijk voor andere akkervogels. 

Het gebied is volgens Het Flevo-landschap geschikt voor vogels, omdat er geen bomen of struiken staan. Er wordt landbouw bedreven met gewassen die een natuurlijk karakter hebben en interessant zijn voor insecten, muizen en vogels. De Vogelakker biedt ook in de winter voldoende voedsel voor zaad etende vogels.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer