Bewoners Warande ongerust over nieuwste plannen

Lelystad 20 november 2017
Bewoners van de wijk Warande in Lelystad zijn bezorgd over de nieuwste plannen van de gemeente met hun wijk. Bewonersvereniging Wij Warande is bezig een kernteam te realiseren om meer inspraak te eisen bij de ontwikkelingen in de woonomgeving. Van de eerder toegezegde beloftes over hoe het gebied eruit zou komen te zien, blijft volgens bewoners inmiddels weinig meer over.

Warande wordt stuk minder groot
Aanleiding voor de onrust is de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Daarin staat dat de wijk niet 10.000 woningen groot wordt, maar dat dit aantal komt te liggen tussen de 1.600 en 3.600 huizen. Door de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren wordt het oorspronkelijke aantal niet gehaald. De bouw van nieuwe woningen gaat ook meer in de bestaande stad plaatsvinden en minder in de randlocaties. 

Meer rijtjeswoningen, minder groen
Het college wil zich dan ook alleen nog richten op het afbouwen van de eerste fase van Warande. Om dit versneld te kunnen doen, komt er meer projectmatige bouw, zoals rijtjeswoningen. Ook wordt de wijk niet zo groen meer als eerder was bedacht. Zo zouden er vier parken komen, maar voorlopig blijft het bij één aangelegd park. Bewoners voelen zich bedonderd. Vorig jaar werd nog natuur weggehaald om kavels bouwrijp te maken.

Voorrang duurdere woningen
In plaats van de fases twee en drie van Warande te ontwikkelen, wil het college zich eerder richten op de bouw van woningen in het duurdere segment. De ontwikkeling van dit gebied, de Waterkop, stond oorspronkelijk gepland voor 2023. Staatsbosbeheer heeft een plan bedacht waarbij wonen en natuur op deze locatie meer geleidelijk in elkaar overgaan. Hierbij kan dan ook de Oostvaardersplassen worden betrokken. De gemeente denkt dat zo'n woonmilieu waarbij mensen aan het water kunnen wonen, meer kans van slagen heeft. Qua stijl wordt de vergelijking gemaakt met het Flevo Golf Resort.

Leefbaar Lelystad roert zich
Volgens het college zijn de ingrepen nodig om flexibel in te kunnen spelen op de wensen uit de markt en minder risico te lopen. De gemeenteraad wordt waarschijnlijk na de zomer van volgend jaar concreet een plan voorgelegd voor de ontwikkeling van deelgebied de Waterkop. Leefbaar Lelystad wil hierop niet wachten. Jack Schoone van deze partij wil deze kwestie dinsdagavond al op de politieke agenda zetten.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer