Wethouder overleeft motie van wantrouwen

Lelystad 4 december 2017
Leefbaar Lelystad stond alleen in motie van wantrouwen
Marianne van de Watering van Leefbaar Lelystad
Wethouder Elly van Wageningen van Lelystad heeft maandagavond een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door Leefbaar Lelystad, maar kreeg van geen enkele andere partij steun.

De raad voerde op initiatief van Leefbaar een extra debat over de Jeugdwet. Door een fout op het stadhuis is in 2015 verzuimd een besluit te publiceren, waarmee een ambtenaar bevoegd werd om namens het college van b en w besluiten te nemen over jeugdzorg. Pas nadat een juridisch adviseur de gemeente hierop had gewezen, heeft het college vorige maand de fout hersteld.

Fel
Leefbaar-raadslid Marianne van de Watering viel wethouder Van Wageningen hier fel op aan. Door de fout zijn er mogelijk onbevoegde en onwettige besluiten over jeugdzorg genomen. De wethouder ontkende dit. Volgens haar zijn alle besluiten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 rechtsgeldig. Voor 24 lopende bezwaren van ouders heeft de fout geen gevolgen, stelde Van Wageningen. Om die reden dacht de wethouder dat het niet nodig was geweest om de raad te informeren, maar Leefbaar en ook andere fracties maakten daarvan wel een punt.

Ernstige fouten
Omdat Van Wageningen volgens Leefbaar al eerder in andere dossiers ernstige fouten heeft gemaakt en de raad niet goed heeft ingelicht, diende Leefbaar de motie van wantrouwen in. De rest van de raad wees die af, omdat Leefbaar er zaken bijhaalde waar het maandag niet over ging. OPA Plus noemde de motie 'disproportioneel'. 

Sorry
Van Wageningen zei na lang aandringen wel ‘sorry’ voor de fout, maar dat kwam voor een deel van de raad niet overtuigend over. Die verweet haar te zakelijk te hebben geantwoord. Na afloop zei Van Wageningen dat ze wel verrast was door de motie, maar het zei volgens haar genoeg dat alleen de twee aanwezige raadsleden van Leefbaar die steunden.  

Het college neemt de suggestie van GroenLinks over om een juridische adviseur te laten nagaan of er in andere zaken niet ook vergelijkbare fouten zijn gemaakt.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer