Eerste monumenten van de stad op Werkeiland

Lelystad 21 december 2017
Op het Werkeiland in Lelystad-Haven zijn de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen. Het gaat om de woningen van het zogeheten ‘stenen kamp’, de houten woningen aan de sluis, het sluizencomplex met het gemaal Wortman en de dienstwoningen ten noordoosten van het gemaal.

Ook enkele delen van het terrein vallen hieronder. Voor enkele delen die nog niet als monumenten worden aangewezen, wordt nog nader onderzoek gedaan. De panden die gebouwd zijn na 1967 zijn buiten beschouwing gelaten; die zijn nog te jong. 

Lelystad had nog geen gemeentelijke monumenten. De provinciehoofdstad bestaat dit jaar 50 jaar. Dit was aanleiding voor de gemeente om de eerste monumenten aan te wijzen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer