Raadsleden erkennen te weinig grip te hebben

Noordoostpolder 8 januari 2018
Gemeenteraadsleden uit Noordoostpolder herkennen de conclusie van de rekenkamercommissie dat de raad onvoldoende grip heeft op grote projecten. Dat bleek maandagavond tijdens een themabijeenkomst in het gemeentehuis waar de inhoud van het onderzoeksrapport werd besproken.

Wantrouwen
De commissie keek naar de aanpak van het windmolenpark, de Marknesserbrug, de Bosbadhal en de Wellerwaard. Vier projecten die jarenlang speelden in de gemeenteraad. Uit het onderzoek blijkt het te ontbreken aan duidelijke kaders en afspraken rond grote projecten. Daardoor heeft de raad niet altijd scherp voor ogen wat haar rol is binnen een project en ontbreekt het soms aan inhoudelijke discussies. Ook komt het voor dat er wantrouwen is over verstrekte informatie van het college van burgemeester en wethouders. 

Geen duidelijke kaders
Marian Uitdewilligen van coalitiepartij CDA zegt de conclusies over het onvoldoende functioneren van de gemeenteraad niet als kritiek te ervaren, maar wel dat het beter kan: "ik zit vier jaar in de raad en ik merk zelf dat het bij langere projecten niet te volgen is als er geen duidelijke kaders zijn en momenten waarop je de voortgang kunt toetsen." 

Om de kritiekpunten op te lossen adviseert de rekenkamercommissie de raad om voortaan op tijd kaders vast te stellen over de aanpak van grote projecten. Daarnaast geeft het de tip mee om kennis van buiten te gebruiken bij complexe situaties.

Het lukt steeds niet
Tjitske Hoekstra van de SP zegt dat haar partij er de afgelopen vier jaar geregeld op heeft gehamerd dat de gemeenteraad kaders stelt bij grote projecten. Ze heeft er een hard hoofd in dat de raad wat dat betreft nu beter zal gaan functioneren. "We hebben eerder advies van de rekenkamercommissie gehad over hoe we moeten handelen bij grote projecten. Dat advies kwam toen na aanleiding van de ontwikkeling van het centrum van Emmeloord. Daar wilden toen zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders niets van weten. Als raad moeten wij kaders stellen en controleren en dat lukt steeds niet, omdat er eigenlijk steeds van ons wordt verwacht dat we een blind vertrouwen stellen in het college", aldus Hoekstra. 

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer