Klacht in Brussel over procedures vliegveld

Lelystad 11 januari 2018
Stichting Red de Veluwe heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie over het niet correct toepassen van de procedures bij het besluit om Lelystad Airport uit te breiden.

Volgens de actiegroep zijn bij het maken van de Milieu Effect Rapportage niet alle gevolgen voor omwonenden meegenomen. In het rapport is alleen de hinder van het vliegverkeer binnen een straal van 30 kilometer direct rond Lelystad Airport in kaart gebracht. 

Volgens Red de Veluwe hadden de vliegroutes buiten die straal ook meegenomen moeten worden. Omdat dat niet is gebeurd heeft het Rijk volgens de actiegroep gehandeld in strijd met richtlijnen van de Europese Commissie. Stichting Hoog Overijssel steunt de klacht, maar is geen mede-indiener.

Significante milieu-effecten
In oktober zei een aantal hoogleraren en mer-experts tegen Omroep Flevoland ook dat de effecten van de lage vliegroutes alsnog in een milieu-effectrapportage onderzocht zou moeten worden. Volgens professor Hans Vedder van de Universiteit Groningen schrijft de Europese mer-richtlijn voor dat alle 'significante milieu-effecten' van een project worden onderzocht. Het is volgens hem aannemelijk dat die zich ook voordoen bij de lage routes over het 'Oude Land'.

Toenmalig staatssecretaris Dijksma zei destijds dat de effecten zo beperkt waren dat geen aanvullend onderzoek voor de routes buiten Flevoland nodig was. Minister Cora van Nieuwenhuizen laat op dit moment onderzoeken of dit klopt.

Overigens zei Vedder ook dat het voor de hand ligt om een procedure voor te leggen aan de civiele rechter in Den Haag en in een later stadium mogelijk aan het Europees Hof. Red de Veluwe heeft gekozen voor een andere procedure met een klacht bij de Europese Commissie.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer