Hoge woonlasten voor huiseigenaren

Flevoland 16 januari 2018
De gemeentelijke woonlasten pakken in Almere en Lelystad duur uit in vergelijking met andere grote gemeenten. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) maakte een vergelijking tussen de 38 grootste gemeenten.

Als het gaat om de woonlasten van meerpersoonshuishoudens met een koopwoning staat Almere (775 euro) op de vierde plaats en Lelystad (769 euro) op de vijfde. Voor wie een eigen huis heeft, zijn woonlasten de som van de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Afvalstoffenheffing
In Almere is met name de afvalstoffenheffing erg hoog: de stad rekent bijna 340 euro per huishouden. Voor mensen die alleen wonen is Almere daardoor met afstand de duurste gemeente. Voor meerpersoonshuishoudens is alleen de gemeente Delft duurder met een tarief van 347 euro. 

Afvalberg groeit
Almere probeert al jaren de hoeveelheid restafval terug te dringen, maar nu het economisch weer beter gaat neemt de hoeveelheid afval juist toe en daarom is het traief verhoogd. Ook heeft de gemeente dit jaar meer kosten door het in gebruik nemen van het upcycleperron. 

Stijging 
Lelystad zit met alle drie de heffingen aan de hoge kant, maar kent daarin geen uitschieters. Inwoners betalen dit jaar gemiddeld 1,3 procent meer aan woonlasten dan vorig jaar. In Almere is dat 3,3 procent. 

Klik hier voor het rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2018"

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer