PvdA en GL willen SGL niet zomaar afbreken

Lelystad 20 januari 2018
De Scholengemeenschap Lelystad moet 'niet zomaar afgebroken worden'. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De partijen vinden het gebouw dermate karakteristiek dat die 'samen met inwoners wil kijken of het - deels en met een nieuwe functie - behouden kan blijven'.

Sloop
De gemeenteraad heeft besloten dat de stad één nieuwe onderwijscampus voor het voortgezet onderwijs krijgt. Gevolg is dat de huidige drie scholen, SGL, Rietlanden, Arcus, hun functie verliezen en de panden leeg komen te staan. Sloop is een reële optie, maar wordt niet overal even enthousiast ontvangen.

Actie
De Erfgoedcommissie wil dat de SGL vanwege de culturele, architectonische en historische waarde de status van monument krijgt. Joris van Casteren, oud-inwoner en schrijver van het boek 'Lelystad', ijvert voor behoud van het gebouw waarin hij les kreeg. Eerder riep bewoner en oud-leerling Jan Staphorst op tot actie. Oud-docent Pieter Visser en voormalig leerling Ben Kamstra (creatieve broedplaats 't Lapp) zijn ook van mening dat de SGL in enige vorm overeind moet blijven.

In de verkiezingsprogramma's van de andere partijen wordt niets gezegd over de toekomst van de leegkomende schoolgebouwen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer