Waterschap vreest Natura 2000

1 maart 2007
Het Waterschap Zuiderzeeland wil voorkomen dat bijvoorbeeld een broedende de vogel het dijkonderhoud in de weg zit.

Daarom maakt het Waterschap bezwaar tegen een gedeelte van Natura 2000. Dat is een voorstel voor een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. In de plannen valt een deel van de Flevolandse dijken binnen die natuurgebieden.

Het Waterschap vreest dat natuurbeschermingsregels onderhoud aan de waterkering zou kunnen belemmeren.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer