Meeste schuldsaneringen in Flevoland

19 maart 2007
In Flevoland is vorig jaar het hoogste aantal schuldsaneringen uitgesproken van Nederland. In 2006 werden in onze provincie 173 schuldsaneringen per honderdduizend inwoners uitgesproken. Gemiddeld was dat in Nederland 91 saneringen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Mensen die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen via schuldsanering hun schulden laten kwijtschelden.

Ze staan daarvoor meestal drie jaar onder toezicht van een bewindvoerder en moeten volgens een strak reglement zoveel mogelijk van hun schulden afbetalen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer