Staatsbosbeheer tevreden met poelen

6 april 2007
Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming en de provincie zijn tevreden over de 22 gegraven poelen in het randmerengebied.

Twee jaar geleden werd bij Roggebotzand de eerste waterpartij aangelegd, afgelopen winter de laatste. Dat heeft tot gevolg gehad dat de diversiteit van dieren is toegenomen. In en rond de poelen komen nu meer eendensoorten en knobbelzwanen voor. In de zandpartijen zitten nu ook vossen en dassen.

De poelen langs de oostkust van Flevoland zijn volgens de provincie een belangrijke ecologische schakel geworden tussen de moerasgebieden in Overijssel en Utrecht.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer