Bestrijding muskusrat gaat goed

16 april 2007
De bestrijding van de muskusrat in Flevoland verloopt voorspoedig. Dat blijkt uit cijfers van het Waterschap Zuiderzeeland.

In 2006 werden er ruim 4.300 beesten gevangen. In 2005 waren dat er nog 4.800. Deze afname van 10 procent komt doordat de bestrijders zich concentreren op die plekken waar vermoedelijk de meeste ratten zitten. Dat heeft een gunstig effect, omdat er minder kleintjes komen. Sinds twee jaar worden de beesten ook in de winter gevangen, zodat die muskusratten zich niet meer kunnen voortplanten.

Opmerkelijk is verder dat de beverrat, die nog meer schade aan dijken en watergangen veroorzaakt, weer in Flevoland voorkomt. In 2006 zijn er twee gevangen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer