Pulskorvisserij: Stoppen of doorgaan?


 Het vissen met behulp van stroomstootjes is in de Europese Unie in beginsel verboden. Tegen de verdrukking in werd deze methode in 2009 geïntroduceerd door pioniers in Nederlandse visserij. Dat heeft er toe geleid dat in ons land nu 84 vissers een ontheffing van het verbod hebben gekregen, van wie 30 op Urk. Pulskorvisserij is een vangstmethode met sleepnetten. Anders dan bij de gangbare boomkorvisserij worden geen kettingen over de zeebodem getrokken. In plaats daarvan wordt de vis opgeschrikt met stroomstootjes (pulsen). Vergelijkbaar met schokjes die ook fysiotherapeuten gebruiken. Vissen reageren op de prikkeling en komen los van de bodem.

Tekst gaat verder onder video 
>>VIDEO UITLEG PULSKORVISSERIJ<<

De techniek is vooral geschikt voor platvissen als schol en (slib)tong, die zich ingraven in de bodem. De methode levert grotere vangsten op. De bijvangst van de ongewenste ondermaatse schollen zou minder zijn dan bij boomkorvisserij. Het grote voordeel voor de vissers is een besparing van 40 procent op diesel. Vooral in de jaren dat de brandstofkosten hoog waren, maakte dat het verschil tussen winst en verlies.  Door de optelsom van dieselbesparing, minder bijvangst en geen beschadiging door sleepkabels, pleit in de ogen van de Urkers alles voor de pulskormethode. Er is dan ook geen reden om het EU-verbod te handhaven, zeggen ze.

Tekst gaat verder onder video 
>>VIDEO KORTE REACTIE VISSER<<

Maar daar denkt in Europa niet iedereen zo over. Pulskorvisserij is vooral een Nederlands belang omdat deze methode in andere lidstaden niet of nauwelijks wordt toegepast. In het bijzonder de Fransen hebben bedenkingen. Belangenclub VisNed vermoedt dat dit land uit is op bescherming van zijn vissers. Een veronderstelling is dat Frankrijk alleen instemt met voortzetting van de ontheffingen, als Nederlanders doe op inktvis en poon vissen, zich niet meer in Het Kanaal vertonen. Hoe dan ook, het Europees Parlement gaat zich hier de komende tijd over uitspreken. Op 21 november in de visserijcommissie en in februari stemt het plenaire Europese parlement over de toekomst van de pulskorvisserij. Er ligt nu een voorstel om terug te gaan naar een regel dat maximaal 5 procent van de vloot een ontheffing krijgt om elektrisch te mogen vissen. Als dat doorgaat mogen in Nederland nog 22 viskotters ipv de huidige 84 elektrisch vissen. Dit politieke verhaal laten we nu buiten beschouwing, dat komt aan de orde in een afzonderlijk onderwerp.

Tekst gaat verder onder video 
>>FOTO VISAFSLAG<<

Nu gaat het om een uitleg van pulskorvisserij met zijn voors en tegens. Want die laatsten zijn er ook. Er leven namelijk zorgen over de gevolgen van de stroomstootjes voor de visstand en de ecologie op lange termijn. Tot nu toe zijn er geen ongewenste effecten opgetreden, maar het omgekeerde is ook niet gebleken. Om meer inzicht te krijgen heeft de Nederlandse regering besloten tot een onderzoek naar de effecten van pulskorvisserij. Dat is in 2016 begonnen, in samenwerking met België (waar pulskor op bescheiden schaal wordt toegepast in de garnalenvisserij) en wordt uitgevoerd door onder meer de Wageningen Universiteit. Greenpeace en de Nederlandse Elasmobranchenvereniging (NEV) vinden dat Europa pas een besluit kan nemen, als de onderzoeksresultaten bekend zijn. Dat is in 2019. Maar in dat jaar komt een einde aan de ontheffingen en dat is de reden dat de toekomst van de pulskorvisserij nu op de agenda in Brussel en Straatsburg staat.

Tekst gaat verder onder video 
>>VIDEO REACTIE DESKUNDIGE<<

Irene Kingma van de NEV zegt "niet per definitie" tegen pulskorvisserij te zijn. Het is zelfs een "potentieel schone methode". Maar eigenlijk weten we niets over de uitwerking van het stroomgebruik op lange termijn, zegt ze. "Het dreigt nu dat er een besluit wordt genomen over voortzetting van deze manier van vissen, zonder dat duidelijk is bewezen dat het onschadelijk is voor het zeeleven." Pulskorvisserij is overigens niet de enige zorg van Kingma; het valt samen met de windmolens op zee, waarvan de elektrische effecten ook op de ecologie kunnen uitwerken. 

 

>>VIDEO HELE REPO HIER<<

 

© omroep flevolandsitemap | disclaimer