advertentie 
 
 
  Almerepartij/OPA Almere
 
  speerpunt 1
      speerpunt 2       speerpunt 3       speerpunt 4       speerpunt 5  
 
De stad groeit tot maximaal 250000 inwoners
     
Wij vinden het noodzakelijk dat er huisvesting is volgens de levenscyclus (ouderen, jongeren
     
Almere moet een armoedevrije stad worden
     
Buurthuizen zijn zeer belangrijk en krijgen voldoende financiën om goed hun werk te kunnen doen
     
Gemeentelijke belastingen worden gebruikt, waarvoor ze bedoeld zijn
 


   Kandidatenlijst
       
   

1. Bob Fonhof

Waarom U op mij stemt? Ik weet na jarenlange ervaring waar Uw ongenoegens liggen. U kunt bij mij altijd terecht.

partijprogramma: partijprogramma
 
 

 
 
 
 
         
 

           
  Kandidaat 2   2. Johan de Leeuw

Ik kom uit het bedrijfsleven. Door Den Haag wordt straks ongeveer 67 miljard omgebogen naar de gemeenten. Dat geld is on-geoormerkt. Als ik gekozen wordt, zal ik er op toezien, dat het besteed wordt aan de juiste doelen en niet verdwijnt in infrastructuur, megalomane projecten en de zakken van te dure managers.

   
               
           
           
  Kandidaat 3   3. René Dekker

Sinds 1978 ben ik een Almeerder, die trots is op zijn stad. Als stadsgastheer en stadsgids voor de VVV laat ik velen delen in mijn enthousiasme voor de stad. Als U mij kiest zal ik er voor zorgen, dat Almere DE stad is om te wonen en te werken.

   
Facebook              
           
           
  Kandidaat 4   4. Arnaud Bom

Ik bewaak en sta voor hoogwaardige zorg voor mensen, die deze nu nodig hebben. Of die daarvan in de toekomst afhankelijk worden.

   
               
           
           
  Kandidaat 5   5. Nico de Jonge

Ik ben al 30 jaar actief in Almere. Dus ben ik de juiste persoon om Uw belangen te behartigen. Mijn aandachtsvelden zijn: financiën, economie en de bestaande stad.

   
               
           
           
  Kandidaat 6   6. Guido Lammers

Ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen. Er kan binnen Almere nog veel verbeterd worden op het gebied van de infrastructuur, onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling en sportbeleid.

   
               
           
           
  Kandidaat 7   7. Jan Boogers

Hiervoor wil ik mij inzetten en gebruik maken van mijn kennis op dit gebied.

   
               
           
           
  Kandidaat 8   8. Caroline Cardozo

Al sinds jaar en dag voel ik mij verbonden met Almere. Ik wil U de komende 4 jaar laten zien, dat ik alles in het werk stel het leefklimaat beter te maken.

   
               
           
           
  Kandidaat 9   9. Thomas Stephan

Inmiddels woon en leef ik al17 jaar heerlijk in Almere. Ik wil dat iedereen in Almere dit zelfde kan zeggen. Daar zet ik mij voor in met de partij die staat voor Almere en zijn inwoners.

   
               
           
           
  Kandidaat 10   10. Maurice Fonhof

Wist u dat 80% van de Nederlandse bevolking geen vertrouwen meer heeft in de landelijke Politiek? Wist u dat wanneer u lokaal stemt u daar werkelijk iets te vertellen hebt. Stem daarom Lokaal.  Stem daarom Almere Partij/O.P.A.

   
               
           
           
  Kandidaat 11   11. Ron Lausberg

 

   
               
           
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer